TRANS - Dopravná spoločnosť, s.r.o., skrátene T-DS, s.r.o.